Anunț public pentru proiectul ”Modernizare strazi în comuna Iecea Mare, jud. Timis”